اسکنر کتاب ScanRobot اسکنر اسناد سایز بزرگ ماشین اسکنر Intelliscan-XDS نرم افزار مدیریت بایگانی اسناد ماشین لمیناسیون ماشین چاپ Genius52 ماشین چاپ OC200

شرکت داده آمای داتیس محصولات زیر را به مشتریان خود ارایه می نماید:

1 – فروش کامل فرآیند تصویر برداری از اسناد، کتب و نشریات شامل ماشین آلات، نرم افزارها و سایر ادوات مورد نیاز تحت استاندارد های بین المللی و نگهداری و پشتیبانی از آنها

2 – فروش هر جزء از فرآیند تصویر برداری اعم از ماشین آلات یا نرم افزار ها و نگهداری و پشتیبانی از آنها

3 – انجام خدمات اسکن اسناد یا کتب و نشریات به شکل تصویر مصدق سند قابل قبول برای دادگاهها، دوایر دولتی و سازمانهای وابسته

 

 

 

Please visit our in-country partners' web sites | IdeaTec | Golchin
IdeaTec | hosting template